Tenisový loket

22.10. 2012 

Tenisový loket, golfový loket. Těmito názvy označujeme úponové bolesti na zevní či vnitřní straně lokte v oblasti svalových úponů. Patří mezi nejčastěji se vyskytující entezopatie (postižení svalových úponů) spolu s postižením úponu nadhřebenového svalu - na ramenním kloubu.

Termín tenisový loket je užíván pro přetížení svalů, které se upínají za vnitřní vyklenutí dolního konce pažní kosti. Jedná se zejména o natahovač zápěstí a svaly obracející dlaň vzhůru. Často se s ním setkáváme nejen u tenistů, ale i u pacientů pracujících rukama či příležitostném přetížení (domácí práce, mytí oken, stavba a pod.).

Golfový loket je charakterizován bolestí zevní plocha lokte, kam se upínají svaly rotující dlaň k zemi či ohýbají zápěstí. Někdy se označují také jako „oštěpařský loket“.

Příčiny:

Jde především o přetížení s následnými poruchami mikrocirkulace (prokrvení a látkové výměny) na přechodu svalu a šlachy do kosti. Na vznik potíží má však vliv více faktorů. Zpočátku se usuzovalo na podíl zánětu v oblasti úponů natahovačů, možnou příčinou je zbytnění řasy kloubní výstelky uvnitř kloubu, či narušení chrupavky na hlavičce vřetenní kosti. Možný je poúrazový vznik potíží, častá je souvislost s poruchami krční páteře.

Diagnóza:

Pro stanovení diagnózy jsou typické bolesti výše zmíněných úponů hlavně při zátěži, nošení břemen, nákupu, přesunutí židle, později i jen při zvednutí hrnku apod., bolesti mohou vyzařovat v průběhu svalů do předloktí i do prstů.

Do obrazu tenisového ani golfového lokte však nepatří noční klidové bolesti a trnutí prstů - tady jde pravděpodobně o poruchy funkce v oblasti krční páteře.

NA RTG snímku často vidíme nerovnosti a reakci okostice v oblasti úponu natahovačů, vedlejším nálezem mohou být degenerativní změny loketního kloubu

Léčba:

Léčbu vždy zahajujeme konservativně lokálními antiflogistiky - mastmi, změnou zatěžování resp. šetřením, použitím tzv. epikondylární pásky (odkaz na ortézy - doplňkový prodej) a fyzikální léčbou jako, ultrazvuk, laser, elektroléčba, magnetoterapie a dalšími. Vhodné jsou protahovací a uvolňovací cviky lokte a předloktí, uvolňování hlavičky vřetenní kosti, protahování svalů na předloktí. Můžeme použít injekci lokálního anestetika k úponu svalu, vhodné je následné znehybnění dlahou nebo alespoň uložení končetiny do závěsu na šátku apod. Lze použít i injekci kortikoidu, která má často rychlý efekt. Není však vhodné tuto injekci aplikovat často.

Selžou-li metody konzervativní léčby, přistoupí se k léčbě operační. Zde se v závislosti na operačním nálezu a diagnóze používá několik typů operačních výkonů (odkaz na operace). Pooperační režim se liší u různých operatérů. My dáváme přednost časné rehabilitaci - po zahojení operační rány.

Prevence:

Protože potíže vznikají nejčastěji z přetěžování úponů, je vhodné vyhýbat se dlouhodobému jednostrannému přetížení např. opakovaný úkon při práci na páse. Často vznikají potíže po přetížení nezvyklou činností, přetěžováním při sportu- odtud "tenisový loket". Právě u sportovců je důležitá správná regenerace (relaxace a protažení svalů) a doléčení i drobných úrazů a přetížení. Při nutnosti přetěžování v práci lze i preventivně používat ortézu - tzv. epikondylární pásku. Stažením svalu těsně pod úponem se sval při napnutí "opře" o pásku na kterou se přenese část zátěže a odlehčí svalový úpon. Nevylučuji ani příznivý efekt potravních doplňků "pro regeneraci chrupavek, vazů a svalů" např. preparátů enzymových ( Apocurrenzym, Wobenzym) či preparátů s obsahem glukosaminu..