Autismus a ADHD neurovývojové postižení

Neurovývojové poruchy

-Mentální retardace

-Porucha autistického spektra

-Specifické vývojové poruchy řeči- vývojová dysfázie

-Specifické poruchy učení

-ADHD,ADD 

Autismus a ADHD

Nová diagnostická kritéria autismu : -persistentní deficity
v sociální komunikaci a interakci

                                                                 -omezený, repetitivní vzorec chování, zájmů
nebo aktivit

Kritéria pro ADHD :- symptomy nepozornosti

                                    -symptomy hyperaktivity a impulzivity

                                   - objevení se příznaků před 12 lety

Pro autistické dítě jsou typické postižení určitých oblastí,
které mají postiženy i děti s ADHD, ale jinak.

Autistické dítě: sociální izolace, pozornost nadměrně
zaměřená jen na určitou oblast, 
impulsivní jednání při nepříjemných podnětech ( zvuky, pachy atd.), autisticky
narušená komunikace.

Dítě s ADHD: sociální neobratnost, nepozornost,
stálá impulzivita, problém s reciproční (obousměrnou) komunikací

Příčina genetická je společná pro děti s ADHD i děti s autismem

Dědičnost ADHD je 78%, dědičnost autismu 90% ( na všech
chromozomech je mírná změna, pouze chromozom 18 je bez postižení).

Až v 40-80% procentech se vyskytuje autismus spolu s ADHD.

ADHD se nejlépe diagnostikuje mezi 6-9 rokem věku, u ¾ dětí s ADHD porucha pokračuje do
dospělosti

Autismus je nejlépe diagnostikovat kolem 5 roku věku
odborným psychiatrickým pracovištěm. Nově se zjistilo, že když se s dítětem
odborně pracuje a rodiče se mu dostatečně věnují, tak je možná úzdrava až v 10%. Děti, které mají
mentální retardaci, mají menší šanci na úzdravu z autismus.

 

18.11. 2013

shrnuto z přednášky prof. Hrdličky