Mýty a fakta o příčinách dětského autismu

 

Dětský autismus- fakta a  mýty o jeho vzniku.

Jaké jsou příčiny vzniku autismu?  Naléhavost  těchto dotazů  ze  strany  rodičů postižených  dětí  je  tím  větší,  že  současná  medicína  zatím  nedisponuje  účinnou léčbou  základních  příznaků  autismu  (tj.sociální  izolace,  narušeni    řeči    a   komunikace, projevy abnormálních zájmů apod.) – zde hlavni metodou nadále zůstávají speciální pedagogické a behaviorální postupy např. nácvik sociálních dovedností. Pomocí léků však dokážeme potlačit nebo zmírnit přidružené poruchy  (agresivitu,  sebepoškozovaní, hyperaktivitu,  stereotypie,  rituály), poruchy nálady (úzkost, depresivní rozlady) či poruchy spánku,  což  rovněž  představuje  pro  pacienty a  jejich  rodiny  velmi  významnou  pomoc.

Příčiny vzniku autismu

Dnes víme to, že v etiologii  autismu má  velký význam genetika. Dědičnost a tedy pravděpodobnost výskytu nemoci u přímých příbuzných je velmi vysoká. Dále bylo některými studiemi prokázáno, že autismus se častěji objevuje u dětí s velmi nízkou porodní hmotností, u dětí předčasně narozených.

Nejčastěji  uváděna  alternativní  pojetí vzniku  autismu, která nemají medicínské potvrzení, lze zhruba shrnout do tři oblasti: problematika očkovaní, problematika diet a problematika imunologická. Vztah  vakcinace MMR (trojkombinace spalničky, zarděnky, příušnice) k rozvoji  autismu s chronickou enterokolitidou( zánětlivé onemocnění střeva) byl vyloučen. Stejně tak byl dlouhodobými studiemi vyloučen vztah mezi přítomností konservační látky thimerosalu v očkovacích látkách a rozvojem autismu u dětí touto vakcinou očkovaných. Také nebyla potvrzena metabolická příčina vzniku autismu ve smyslu toho, že organismus autistických dětí není schopen metabolizovat určité látky( lepek, kasein) a že by z toho důvodu byly na místě diety bezlepkové, diety vylučující výrobky z kravského mléka. U dětí s autismem byly nalezeny určité imunologické abnormity, ale nejsou medicínské důkazy, že by imunologické  abnormality mohly hrát roli při vzniku autismu a že by byla na místě jakákoliv imunologická léčba.

MUDr. Bínová (Shrnuto z článku Prof. MUDr. Michala Hrdličky).