Sebepoškozování

Sebepoškozování se stává módním jevem. Sebepoškozování je vlastně obrácení agresivity vůči sobě, je vědomé a cílené .Většinou je bez úmyslu spáchat sebevraždu a má nutkavý až návykový ráz. Dospívající se většinou opakovaně povrchově řeže na určitém krytém místě na těle. Tito jedinci mají po pažích, stehnech, břiše i zápěstích hojící se povrchové rány, někdy kryté potítky nebo oděvem. K tomu, že je možné uvolňovat vnitřní napětím tímto způsobem, jsou často upozorněni internetovými stránkami. Někdy pohled na krev cizí i vlastní způsobí uvolnění agresivních impulsů. Je to i jisté volání po pozornosti rodičů a i jistá touha být něčím výjimečný. Pokud se sebepoškozování vyskytne v kolektivu více jedinců, má až nakažlivý charakter zvláště pro zvýšeně sugestibilní jedince. Sebepoškozují se nejen dívky, ale čím dál častěji i dospívající chlapci, pro které již je nepatřičné, ublížit ventilací svých agresivních impulsů někomu jinému.Je nutno odlišit sebepoškozování od sebevražedného jednání,které doprovází např. depresi či počínající schizofrenii.

Nemůžeme podceňovat sebevražedné vyhrůžky dětí a zvláště ne adolescentů. Dokonané sebevraždy dětí a adolescentů nejsou ničím výjimečným.

TERAPIE

  1. Psychoterapie – individuální, relaxace, arteterapie, rodinná terapie,event.nácvik sociálních dovedností
  2. Poradenstství- úprava životosprávy
  3. Farmakoterapie

MUDr. Bínová