Sexuálně agresivní chování u dětí a adolescentů

Nejprve je důležité správně posoudit, zda se jedná o

1.Ještě normální sexuální chování vzhledem věku

 2.Sexuální delikvencí - agresivní chování v rámci poruch chování nebo počínající poruchy osobnosti

/Páchání  sexuálních trestných činů souvisejících s pohlavním vzrušením pachatele, alespoň  věk  15 let, což je věk trestní zodpovědnosti/.Většinu sexuálních deliktů páchají  jedinci, kteří nejsou sexuálně deviantní.

Typy sexuálních deliktů u adolescentů: Pohlavní zneužití, znásilnění, soulož  mezi příbuznými, výtržnictví, sexuální vražda. Možno zařadit i omezování osobní svobody, vydírání, ublížení na zdraví.

 3.  Susp. psychosexuálně deviantní vývoj

 

TERAPIE

  1. Edukace rodičů
  2. Psychoterapie- skupinová, individuální
  3. Farmakoterapie se nasazuje u  závažnějších projevů sexuální agresivity

 MUDr. Bínová