Jak se pozná začínající demence

10.11. 2011

Jaké jsou včasné příznaky demence?

 Co je to mírná kognitivní porucha?

Někdy  ještě před rozvojem  vlastní demence si  pacient si stěžuje na výpadky  paměti, na poruchu soustředění, dlouho se nemůže  rozhodnout, má problém s prostorovou orientací , tyto poruchy jsou měřitelné, mírné a nesplňují  ještě kritéria demence.  Tento soubor  problémů  můžeme shrnout pod  mírnou kognitivní poruchu, kterou trpí  asi   20% lidí starších 65 let. V této fázi je velmi důležitá prevence rozvoje demence.

Co je to demence?

Je to soubor příznaků, které vznikají jako následek poškození mozkové kůry degenerativním procesem nebo cévním onemocněním mozku.

Jak zabránit rozvoji demence? Co mohu udělat sám?

Prevence rozvoje demence je: dostatek pohybu na čerstvém vzduchu- 30 minut  rychlé chůze denně, dostatek duševní aktivity, pravidelné čtení a reprodukování přečteného, učení se novým věcem, omezit nebo zcela vyloučit  kouření a alkohol,  nezanedbat terapii deprese,  podávat doplňky stravy. Při  začínajících potíží  jsou vhodné doplňky obsahující  Gingo Biloba a Lecithin. Vhodné je omezit  kalorie obecně, omezit konzumaci tuků, zvýšit přívod Omega 3  mastných kyselin formou rybího masa, olivového oleje nebo potravinových doplňků. Dále dostatek vitamínů a antioxidantů obecně.  Starší lidé by neměli užívat při úzkosti léky  typu Neurol, Diazepam , Lexaurin atd. protože urychlují  projevy demence nebo i  projevy demence ve stáří navodí..

Jak začíná Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence. Pacient má poruchy paměti. Zapomíná nedávné události, nové postupy, trasy .  Zapomíná termíny schůzek, plete si měsíc, rok, den. Opakuje stále stejné věci.  Pak nastupují poruchy řeči.  Ztrácí slovní zásobu, slovní projev se zdá zmatený. Pokud  si nevzpomene  během hovoru na různé informace, doplňuje je konfabulacemi, smyšlenkami, které po vyslovení opět ihned zapomene a příště odpoví jinak. V počátcích nemoci  se objevují  také problémy s úzkostí,  agitovaností,  depresí . Později  ztrácí schopnost plánovat, rozhodovat se, je zmatený, bezradný, dezorientovaný.   Postupně ztratí schopnost i té nejjednodušší sebeobslužnosti, stává se zcela odkázán na druhých, je inkontinentní, ztrácí chuť k jídlu. Nemoc končí  zchřadnutím celého organismu a  pacient většinou umírá na nějaké doprovodné tělesné onemocnění.

 

MUDr. Šárka Bínová