Závislost na počítačích, internetu a videohrách

Negativní dopady počítačů a internetu na zdraví dětí

Shrnuto z přednášky MUDr. Andrey Zakoutové

Netholismus, neboli internetová závislost neboli závislost na internetových drogách ve všech jeho podobách. Existuje i nová diagnostická kategorie excesivní hraní počítačových her a videoher.

Výskyt v naší populaci je již 10%. 10 lidí ze 100 nejčastěji dětí nebo dospívajících touto závislostí trpí.

Byl dělán celosvětový průzkum veřejného mínění…videohry hraje 80% dětí ve věku 7_17 let…

Závislost na počítačích, hrách, internetu se podobá závislosti na jiných návykových látkách. Také ji provází impulsivní nutkání, zhoršené sebeovládání, zanedbávání jiných aktivit a zájmů, pokračování i přes důkaz škodlivosti, odvykací příznaky, když není daná věc nebo aktivita dostupná.

Zdravotní rizika:

Tělesná:nedostatek pohybu, nevhodné polohy u počítače, bolesti hlavy, zhoršení očních vad, vadné držení těla má 38% dětí od 12-17 let, bolesti zad, bolesti horních končetin( loktů, zápěstí). Dále nadváha, žaludeční obtíže dané nedokonalou životosprávou( nemá čas se najíst, jí rychle, chvátá k počítači). Hemeroidy ( sedavá celodenní činnost), trombózy v dolních končetinách ( dáno nedostatečným pohybem a sedavým stylem života), hypertenze ( nadměrným stresem z děje hry). Nedostatečné hygienické návyky( raději se dítě počůrá než aby se vyrušilo užitím WC).

Psychická: Tiky, bolesti hlavy, emoční labilita, bolesti břicha. Nedostatek spánku a z toho pramenící únava a nepozornost ve škole či v zaměstnání. Tendence k riskování, napodobování virtuální reality, stírání reálného života a s virtuálním životem, poruchy spánku, noční děsy, noční pomočování. Závrať, nevolnost z rychlých pohybů u počítače. Závislost a z toho pramenící odvykací příznaky, jako neklid, agresivita. Nejnebezpečněji působí na děti s ADHD ( zhoršení koncentrace, zvýšení hyperaktivity, snadnější nástup poruch chování). Zhoršení epilepsie ev. vyprovokování epileptického záchvatu. Bylo dokázáno, že hraní her zvyšuje agresivitu dětí. Agresivní videohry snižují empatii dětí, posilují nepřátelské ladění proti světu.

V agresivních počítačových hrách je nebezpečný fenomén tzv. agresivně se chovající kladný hrdina. Vzbuzuje potřebu identifikace se svým hrdinou.

Prevence: Zamyslet se nad tím, jak často my rodiče trávíme čas u počítače, zda se dost věnujeme svým dětem ve volném času. Podporovat sociální kontakty dětí, volnočasové aktivity. Preferovat notebook, přenosný počítač před pevným. Mít lepší kontrolu nad zdroji zábavy svých dětí.

Léčba: Vyžaduje ochotu dítěte nebo adolescenta se léčit. Musí mu být nabídnuto, jak zajímavě vyplnit volný čas, místo hraní adrenalinových her. Dále je nutná důslednost rodičů. Terapie individuální, skupinová terapie motivovaných dětí.

 

MUDr. Bínová

18.4.2013