Děti a rozvod

25. 11. 2011

Dlouhodobé následky rozvodu pro děti

O tom jaké dopady na zdraví a prosperitu dětí má rozvod jejich rodičů, máme v  Čechách pouze několik prací. Ve světové literatuře je takových prací nepřehlédnutelná řada.

Dlouhodobé následky rozvodu, lze pro přehlednost rozdělit do šesti skupin :

 Prosperita

Vzdělání

Emoční problémy

Klinické symptomy, návykové látky a psychosociální problémy

Reprodukční a sexuální chování

Delikvence

Prosperita: Rodiny rozvedené mají nižší příjmy. Majetek potomků rozvedených rodičů je podstatně menší. Finanční problémy se sekundárně projeví i v nižší úrovni vzdělání. Často jsou matky s dětmi závislé na sociálních dávkách. Lidé z rozvedených rodin mají nezdravější životní styl, jsou méně spokojeni a dožívají se dle Dr. Trockera v průměru o 4 roky nižšího věku.

Vzdělání: Adolescenti z rozvedených rodin mají  častěji ve škole horší známky, mají horší skóre ve výkonových testech a mají nižší studijní aspirace. Je i větší pravděpodobnost, že nedokončí střední školu. Velká část otců v USA nepodporuje své děti finančně v dalším vzdělávání, a proto dospělí z rozvedených rodin mají nižší vzdělání a zastávají méně kvalifikované zaměstnání.

Emoční problémy: V rané dospělosti děti rozvedených rodičů, i když již s nimi nežijí, cítí lítost a starost o své rodiče, především o svou matku. Mohou se cítit přetíženi, když pociťují povinnost poskytovat jim oporu a pomoc. Lidé z rozvedených rodin často cítí chronickou nejistotu. Muži z rozvedených rodin mají problém projevovat své city.Mnozí se bojí intimity a odkládají závazné vztahy. Děti jejichž rodiče se rozvedli, většinou v dospívání cítí touhu po otci.

Klinické symptomy, návykové látky a psychosociální problémy: Po rozvodu následuje často prožitek strachu, smutku , zmatení, někdy poruchy chování. Do roku toto většinou mizí.  Poměrně dlouho ale přetrvává hněv na rodiče, který odešel, někdy i v dospělosti. Někdy dlouho přetrvává depresivní ladění a sklon k úzkostnosti. Adolescenti z rozvedených rodin  mají větší pravděpodobnost zneužívat návykové látky.

Reprodukční a sexuální chování: U dívek, jejichž rodiče se rozvedli v jejich dětském věku, nastupuje dle některých studií dříve puberta, začínají dříve vést pohlavní život, mají sklon střídat partnery. Větší počet mladistvých dívek otěhotní do 20 let oproti dívkám z nerozvedených rodin. V milostných vztazích jsou tito dospělí  častěji nejistí, častěji dochází k rozpadu jejich vlastního manželství. Postrádají model stálého spolehlivého partnerského vztahu. Umějí hůře řešit manželské problémy. Dr. Amato dospěl ve své studii k závěru, že s největší pravděpodobností skončí manželství rozvodem, pokud jak žena,  tak muž pochází z rozvedené rodiny.

Delikvence: Děti z rozvedených rodin mají častější problémy s agresivním chováním, jsou častěji delikventní.

Lze shrnout, že stále menší množství stabilních vztahů ve společnosti je významné negativum pro budoucnost a pro zdraví a prosperitu celé populace.

Shrnuto z článku PhDr. Josefa Pavláta