Dětské psychosomatické problémy

30. 10. 2011

Nejčastější psychosomatické poruchy u dětí a adolescentů:

Při rozvoji psychosomatické poruchy se uplatňují tyto faktory:  vrozené vlastnosti, temperament, životní styl rodiny, výchova  a dřívější prodělané choroby u dítěte a zkušenosti s nemocí. Dále také vážnější nemoci u nejbližších příbuzných nebo jejich úmrtí.  Říká se, že malé dítě lépe komunikuje tělem. V dětském věku tudíž psychosomatická porucha vznikne častěji než u dospělého. U dítěte v nemoci dochází k větší fixaci na matku, pak se projeví strach ze separace a bludný kruh se uzavírá. Nemoc může být obrazně řečeno  pro dítě ziskem, ztrátou nebo výzvou k překonání.

Typické psychosomatické poruchy jsou nejčastěji různé bolesti. U dívek častější bolesti hlavy, u chlapců bolesti břicha. Někdy též zvracení, únava a nechutenství. Astma, revmatickém onemocnění kloubů, psychogenní kašel, kolapsové stavy, teploty. Můžeme též přidat enkoprézu( únik stolice během dne) a poruchy příjmu potravy.