Poruchy řeči

Zde bychom rádi uváděli informace týkající se prevence a léčby poruch řeči. Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. Logopedie se specializuje i na zdravotnickou logopedii, která řeší problémy jako je koktavost, brebtavost, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie. V dospělém věku logopedická péče může pomoci lidem s poruchou  řeči po úrazech a cévních mozkových příhodách. V současné době přibývá logopedických vad hlavně u dětí, a proto je důležité sledovat vývoj řeči malých dětí a na tuto věkovou kategorii se zaměřit nejvíce.