Zdravý životní styl

Tato kapitola nabízí zamyšlení nad stylem života, který vedeme a nabízí nám návody, co je možné změnit a jak.