Kontakty

Medic Point
Centrum léčby a prevence

Telefon: Léčba +420 606 652 644 Správa budovy +420 602 358 921

Vodárenská 3827
276 01 Mělník

Mgr. Leoš Vítek

Jsem klinický psycholog, registrovaný na ministerstvu zdravotnictví k výkonu povolání bez odborného dohledu.  Má praxe probíhala v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, současně jsem se uplatňoval  i v ambulantní části pro léčbu závislostí, kde  jsem pracoval s rodinami klientů léčebny.  Další část praxe souvisela s psychodiagnostickou  činností .  Ihned po absolvování výcviku v hypnoterapii /hypnóza/, jsem se jí začal prakticky věnovat.  Zkušenosti mám v této oblasti s terapii fobických poruch, závislosti na tabáku,  alkoholu a drogách, u poruch příjmu potravy, psychosomatických onemocnění. Hypnoterapii/hypnózu/ u dětí využívám  převážně při léčbě  nevhodných návyků, problémů s učením,  u emočních poruch, ale i  u některých poruch chování. Od roku 2007 spolupracuji se státními orgány v rámci soudně znalecké praxe. Spolupráce se týkala  jak dospělých, tak i dětí.   V poslední době uplatňuji při terapii znalosti z výcviku v katatymně imaginativní psychoterapii – více odkaz www.cskip.cz

Služby

Služby hrazené ze zdravotního pojištění pro klienty těchto pojišťoven:

ZP 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

ZP 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ZP 209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Ceník výkonů pro klienty ostatních pojišťoven - ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

platnost od 01. 01. 2018

Potvrzení na žádost pacienta (o registraci v ambulanci): 100,- Kč

Zhodnocení zdravotního stavu (k žádosti o příspěvek, podrobná zpráva): 800,- Kč/hod

Komplexní vyšetření klinickým psychologem: 800,- Kč/hod

Cílené vyšetření psychologem: 800,- Kč/hod

Kontrolní vyšetření psychologem: 800,- Kč/hod

Párová, rodinná terapie: 1600,- Kč/hod

Individuální terapie /systematická psychoterapie, hypnoterapie, podpůrná psychoterapie, poradenství, krizová intervence/: 800,- Kč/50 - minut

Výpis z dokumentace: 500,- Kč/hod

Vyšetření mimo ordinační dobu: 500 Kč + hodinová sazba

Diagnostika dětí :

-         kompletní psychologické vyšetření

-         dílčí vyšetření schopností – inteligence, její struktura, studijní předpoklady,

paměťové schopnosti, testy laterality, vývoj osobnosti

-         diferenciálně diagnostické vyšetření

-          ve spolupráci se státními institucemi vyšetření k potřebám soudně znalecké činnosti

 

Terapie dětí :  hypnoterapie/hypnóza/,  prvky katatymně imaginativní psychoterapie, podpůrná psychoterapie

  • psychosomatické poruchy /např.: neorganické bolesti, psychogenní poruchy hybnosti, poruchy příjmu potravy, některé kožní nemoci/
  • chybné návyky /např.: okusování nehtů, noční pomočování, koktavost, tikové poruchy, grafospazmus/
  • další poruchy /např.: posttraumatická porucha, nízká motivace, fobické projevy, regulace symptomatické bolesti, zvýšená aktivita, poruchy spánku, apod./

 

Psychodiagnostika dospělých:

-          kompletní psychologické vyšetření

-          dílčí vyšetření : diagnostika osobnosti, inteligence, paměťových schopností

-          soudně znalecké vyšetření – převážně na žádost  institucí

 

Terapie dospělých : hypnoterapie /hypnóza/,  prvky katatymně imaginativní psychoterapie, podpůrná psychoterapie

  • psychosomatické poruchy /podobně jako u dětí , podpůrná terapie při poruchách příjmu potravy, nadváze nebo nechutenství, při některých gynekologických obtížích,při poruchách cirkadiánního rytmu, některých kožních nemocech, bolestech hlavy apod./
  • chybné návyky /např.: odvykání kouření, podpůrná terapie při léčbě závislostí, podpůrná terapie při poruchách příjmu potravy, nadváze nebo nechutenství, apod/
  • další poruchy /např.: tikové poruchy, fobie, některé sexuální potíže, depresivní stavy/

 

Dále nabízím poradenství  - rodinné, párové, při potížích ve výchově, rozvoj komunikačních schopností, korekce chování apod.