Kontakty

Medic Point
Centrum léčby a prevence

Telefon: Léčba +420 606 652 644 Správa budovy +420 602 358 921

Vodárenská 3827
276 01 Mělník

14.06.2010 - Léčebně preventivní programy

Preventivní program školního selhávání

Cílem programu je  včas rozpoznat, že dítě může mít specifické poruchy  učení jako dyslexii, dyskalkulii  a tyto  poruchy léčit ještě v předškolním období nebo v 1. třídě, aby dítě nezaostávalo za vrstevníky. Nápravu specifických poruch učení nabídneme samozřejmě  i starším dětem, kde již porucha byla diagnostikována v PPP.¨

 Součástí programu je :

  1. Orientační  vyšetření rizikového  dítěte  v předškolním věku a v 1. třídě zda nevykazuje známky zvýšeného rizika rozvoje SPU.
  2. Takovému dítěti předškoláku nebo mladšímu školáku bude nabídnut intenzivní  trénink, vedený speciální pedagožkou, v závažnějším případě ve spolupráci s psychologem.
  3. Rodiče budou  vzděláni,  pokud projeví zájem , v problematice dyslexie a ostatních poruch učení .
  4. Tam,  kde bude vyjádřeno podezření na specifické poruchy učení, doporučíme vyšetření dítěte v PPP ještě dříve, než  začne výrazně ve škole selhávat a mít poruchu sebehodnocení.
  5. Nápravný trénink specifických poruch učení bude mít kontinuitu na celém prvním stupni.
  6. Dítě  bude též pod kontrolou lékařskou a budou mu eventuelně nabídnuty i různé vitamíny, potravinové doplňky ev.léky.

Zájemci o program pište na e-mail  sarka.binova@tiscali.cz. Program bude probíhat v Mělníku,  v ul. Vodárenská 3827, v Centru léčby a prevence Medic Point.

Garantkou programu je MUDr. Šárka Bínová, další informace viz www.medicpoint.cz

Tréninky začnou na přelomu září a října  2010, základní vyšetření nutné  ještě před  zapojením dítěte do programu.